Casos d'èxit treballant a l'actualitat amb el Cloud de Nukkon

Empresa duanera amb 3 delegacions i 25 llocs de treball

L'empresa Despatxos Fruteros, S.L. amb seus a La Jonquera, Vilamalla i Silla, tenia la necessitat de poder treballar conjuntament amb la mateixa informació, utilitzar els mateix aplicatius en totes les seus i poder distribuir-se el treball entre les seus, per maximitzar la rendibilitat del personal. 
Tot això ho ha aconseguit gràcies al nostre Cloud, i a més ha reduït els seus costos informàtics en més d'un 40%, això és a causa de la supressió dels 3 servidors de cadascuna de les seus, la reducció de costos dels nous ordinadors, al no necessitar adquirir cap programari addicional per a cada ordinador (solament és necessari el sistema operatiu), la supressió dels contractes de manteniment tècnic, això últim a causa que les màquines no necessiten pràcticament manteniment, i per descomptat no és necessari el manteniment de xarxa, ni de còpies de seguretat, etc. 
A més ha aconseguit que en cas d'obrir una nova seu, l'única cosa necessària és comprar els ordinadors i impressores, la connexió a internet i podrà treballar sense efectuar cap tipus d'instal·lació complexa. Poden habilitar una nova seu en qüestió de minuts.
 
Empresa d'administració de finques amb 40 llocs de treball

Finques Rubio, S.L., és una empresa dedicada a la intermediació immobiliaria, a l'administració de finques i disposen del seu propi bufet d'advocats. Per poder donar suport als seus gairebé 40 llocs de treball, amb les seves corresponents aplicacions informàtiques, necessitaven tenir 2 servidors HP de gamma empresarial, amb discos i fonts d'alimentació redundants, etc. és a dir equips que sobrepassen els 25.000€ de cost. Un d'ells per a la gestió del domini i infraestructura de la xarxa informàtica, servidor de correu extern i intern, etc. i l'altre per a la gestió de les bases de dades SQL Server, per poder donar suport al volum d'informació que disposen.
Aquesta empresa a causa del volum de llocs de treball, necessitava tenir un contracte de manteniment d'equips i xarxa informàtica, perquè un tècnic estigués cada setmana un mínim de 4 hores dedicat a la supervisió del sistema, a les actualitzacions dels equips informàtics i aplicacions que utilitzaven, etc. 

Tots sabem que en una infraestructura tradicional els ordinadors disposen de tots els programes necessaris per al treball quotidià, com en el cas d'aquesta empresa dels programes d'Ofimàtica, Administració de Finques, Gestió Immobiliaria, Gestors de Pdf, Gestors d'Imatges, Arxiu Documental, etc. Tots som conscients que un equip amb tots aquests aplicatius, necessita més supervisió i manteniment, doncs cal realitzar les actualitzacions dels programes quan és necessari, a més de solucionar els problemes que solen venir derivats en moltes ocasions d'aquestes actualitzacions.
També, Finques Rubio volia donar informació als seus propietaris a temps real dels moviment derivats de l'administració de les seves propietats, per a això l'única forma era que la web de la seva empresa per a aquests menesters, llegís directament del servidor situat en les seves oficines, la qual cosa representava tenir una línia adsl extra, però oferint un servei precari quan hi havia un volum elevat de sol·licituds d'informació, doncs ja sabem que una línia adsl té una velocitat de sortida cap a internet molt petita.
Tot això s'ha solucionat i reduït dràsticament o totalment, gràcies a contractar el nostre Cloud, doncs els ordinadors no necessiten gens més que el windows per treballar, ja no hi ha instal·lacions complexes, ni actualitzacions dels programes, ni servidors, ni manteniments, ni gestió de xarxa, etc. A més la web d'administració online, ha passat a llegir directament de la base de dades, que aquesta allotjada també en el datacenter, la qual cosa significa velocitat total d'accés (1 Gb/s.) i per descomptat la supressió de la línia adsl per a l'accés a aquesta base de dades.
Finalment, aquesta empresa gràcies a contractar el nostre Cloud, ha reduït els seus costos informàtics en més d'un 50%, i a simplificar el dia a dia dels seus empleats, no depenent d'actualitzacions ni complexes configuracions de xarxa.
 
Assessoria fiscal amb 9 llocs de treball

Bonafonte Lopez, S.L. és una assessoria laboral, fiscal i comptable que compta amb 9 llocs de treball, tenint la necessitat de reduir el temps dels seus manteniments, actualitzacions i sobretot poder treballar des de qualsevol ubicació, per poder donar una atenció més personalitzada als seus clients, podent desplaçar-se a casa d'ells i des d'allí tractar totes les seves necessitats, però amb connexió permanent amb les aplicacions i informació de l'assessoria. 

D'altra banda tenien la necessitat de renovar el seu servidor, així com els seus llocs de treball pel pas del temps. En contractar el nostre servei de Cloud, han aconseguit tot l'anterior, a més d'un estalvi significatiu dels seus costos informàtics, a causa de no necessitar la renovació del servidor i fins i tot les màquines de cada usuari, poden allargar la seva vida util, ja que les nostres necessitats de maquinari són molt mínimes i qualsevol dispositiu funciona adequadament. El cost informàtic s'ha vist reduït en un 30%. Però el més important és la mobilitat que posseeixen en poder accedir des de qualsevol ubicació o dispositiu a les seves dades i aplicacions (A3 Programari, Programes de l'Agència Tributària, Aplicatius de la Seguretat Social, Documents, etc.)
 
Empresa de venda de xemeneies amb 2 llocs de treball

Llars de Foc Cortada SCP, és una petita empresa familiar, la necessitat de la qual més important era poder tenir accés al programa de Gestió Comercial en mobilitat per part del seu propietari, per poder realitzar els pressupostos directament mentre parlava amb el client amb el seu iPad, i també poder realitzar la facturació, comandes, etc. tranquil·lament des de la seva casa, sense haver d'anar molts dissabtes al matí a l'empresa, quan aquest dia estava tancada. En contractar el nostre Programari de Gestió Comercial en Cloud, li ha permès realitzar tot l'anteriorment detallat, però a més li ha permès tenir també els documents i la seva web actualitzada a temps real, i tot això reduint els seus costos informàtics en un 35%. És l'exemple d'una petita empresa, i que el nostre cloud s'adapta a totes les grandàries.
 
Empresa de venda material de construcció amb 3 llocs de treball

A l'empresa MATFI3, S.L., petita empresa de venda de material de construcció, la contractació del nostre Programari de Gestió Comercial i Comptabilitat en Cloud, li permet poder treballar des de qualsevol ubicació, i sobretot als responsables de la facturació poder fer-ho amb tranquil·litat des de fora dels magatzems. En comparació a una instal·lació convencional, la seva reducció de costos ha estat d'un 20%. Però el més important per a una empresa petita, és la despreocupació total del sistema informàtic, és a dir de les còpies, actualitzacions, etc.
 
Empresa de marbres amb 10 llocs de treball, amb necessitat de connexió des de diferents ubicacions (comercials i oficina de vendes).

Per a l'empresa Marbres Agusti i Fills S.L., la contractació del nostre Programari de Gestió Comercial i Comptabilitat en Cloud, així com el desenvolupament específic d'una aplicació de Gestió de Producció del taller, li ha permès optimitzar els seus recursos humans, doncs li permet poder accedir a tota la informació des de qualsevol ubicació. El gerent Sr. Agustí Gónzalez, pot accedir a la informació des de la seva casa o mentre està de viatge. Però sobretot, ha aconseguit simplificar la seva instal·lació informàtica, doncs ja no depèn d'un servidor, que valida el domini, ni de tenir els programes en totes les màquines, etc. Pot accedir des d'un hotel amb el seu tablet i visualitzar tota la informació, fins i tot el seu gestor pot supervisar-li la comptabilitat sense desplaçar-se a les seves oficines. A més de tot l'anterior les seves despeses informàtiques s'han vist reduïdes en un 40%.