Contactar

Pot contactar amb nosaltres utilitzant qualsevol dels següents mètodes:
Telèfons: +34 972 11 41 11
  +34 93 100 34 05
  +34 91 278 94 87
e-mail: info@nukkon.com
Correu postal: Nukkon Innovation Development S.L. C/ Alemanya 16, 17600 Figueres (Girona).

O bé utilitzant el nostre formulari de contacte del web:
Advertencia Legal

l'efecte del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li informem que les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en un fitxer titularitat de Nukkon Innovation Development S.L, (d'ara endavant Nukkon), amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i altres demandes). Mitjançant l'emplenament i enviament del corresponent formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Nukkon Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei, dirigint un escrit a Nukkon, amb adreça en: C/ Alemanya 16, 17600 Figueres (Girona).

En cas que vostè inclogui en el present formulari dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.